امکان ابطال آنلاین بلیط‌های اکثر شرکت‌ها در سیستم ما فراهم شده است.از بخش استرداد بلیط اتوبوس میتوانید به راحتی بلیط خود را کنسل کنید.

دسترسی به قسمت استرداد بلیط اتوبوس

در صفحه اصلی از بخش استرداد بلیط اتوبوس می‌توانید وارد این صفحه شده و با وارد کردن شماره بلیط اقدام به استرداد اینترنتی بلیط اتوبوس خود نمایید.

بازگشت پول بلیط اتوبوس به حساب پس از استرداد

پس از اینکه روند ابطال بلیط از طرف سفر724 تایید شد، مبلغ بلیط با کسر 10 درصدِ آن تا یک ساعت پیش از حرکت و 50 درصدِ آن، از یک ساعت مانده به حرکت تا زمانی که اتوبوس پایانه را ترک می‌کند؛ به حساب شما بازگردانده خواهد شد. زمان بازگردانی این مبلغ تا 72 ساعت کاری خواهد بود. پرداخت مبلغ و فرآیند استرداد به بانک‌های شما بستگی دارد و سفر724 حق هیچ‌گونه دخالتی در این امور را ندارد.

نکته: هزینه کنسلی بلیط سفرهای خارجی تابع قوانین بلیط های داخلی نبوده و شرکت های مسافربری بر اساس سیاست های داخلی شرایط کنسلی را تعیین می کنند. 

نحوه کنسلی بلیط اتوبوس در صورت سوار نشدن

در صورت به هم خوردن برنامه سفرتان به هر دلیلی، سفر 724 و شرکت اتوبوس‌رانی امکان استرداد بلیط را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی مطابق قوانین50 درصد از مبلغ بلیط کسر می‌گردد. فراموش نکنید امکان دریافت مبلغ بلیط پس‌داده شده تنها تا یک هفته پس از تاریخ حرکت اتوبوس میسر است.

نحوه کنسل کردن بلیط چاپ شده

در صورتیکه بلیط در تعاونی چاپ شده باشد، امکان استرداد آن فقط از همان تعاونی و به صورت حضوری مقدور میباشد.