با اینترنتی شدن پروسه خرید بلیط اتوبوس، همه ما عادت داریم که وقتی برنامه سفرمان قطعی شد، سری به یکی از پلتفرم‌های فروش اینترنتی بلیط اتوبوس مانند سفر۷۲۴ بزنیم. سپس با انتخاب سرویس مورد نظر خود و تکمیل فرآیند خرید، بلیط سفرمان را در کسری از ثانیه تهیه کنیم. شما همراهان گرامی در صورتی که سوالی در خصوص پروسه خرید بلیط اتوبوس از سامانه سفر۷۲۴ داشته باشید به سادگی می‌توانید با مراجعه به راهنمای خرید اینترنتی بلیط اتوبوس با تمامی مراحل مربوط به خرید آشنا شوید. 

راهنمای کامل خرید اینترنتی بلیط اتوبوس

اما مسئله اینجاست که با فعال شدن رمز دوم پویا برای خریدهای اینترنتی ممکن است این سوال برای شما ایجاد شود که چگونه می‌توانیم با اجرایی شدن رمز دوم پویا نسبت به خرید اینترنتی بلیط اتوبوس خود اقدام کنیم؟
در این خصوص باید بدانید که فرآیند خرید بلیط اتوبوس هیچ تفاوتی با قبل نکرده است. تنها کافی است با فعال‌سازی رمز دوم پویای کارت خود فرآیند خرید بلیطتان را تکمیل نمایید. در این مطلب از سفر۷۲۴ قصد داریم راه‌های موجود برای گرفتن رمز دوم پویای کارت‌های بانک‌های مختلف را با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم و اپلیکیشن‌های موجود در این زمینه را نیز به شما معرفی کنیم. بنابراین تنها با کلیک بر روی بانک صادر کننده کارت بانکی عضو شبکه شتاب خود می‌توانید جزئیات و مراحل فعالسازی رمز دوم پویای کارت خود را مشاهده کنید. 

نحوه فعال کردن رمز دوم پویا برای کارت‌های عضو شتاب بانک‌ها
 

رمز دوم پویا - بانک آینده

اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک آینده استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن رمز یک بار مصرف ریما که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک آینده به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص رمز پویای اینترنتی این بانک دسترسی خواهید داشت.

رمز دوم پویا - بانک اقتصاد نوین

اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک اقتصاد نوین استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن رمزساز ارس استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک اقتصاد نوین به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص رمز پویای اینترنتی این بانک دسترسی خواهید داشت.

رمز دوم پویا - بانک انصار

اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک انصار استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن رمزساز ارس که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک انصار به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.

رمز دوم پویا - ایران زمین

اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک ایران زمین استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن رمزساز بانک ایران زمین که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک ایران زمین به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.

رمز دوم پویا - بانک پارسیان اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک پارسیان استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن رمزساز پارسیان من که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک پارسیان به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - بانک پاسارگاد اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک پاسارگاد استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن همراه بانک پاسارگاد که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک پاسارگاد به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - پست بانک ایران اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب پست بانک ایران استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن برنامک رمزساز که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی پست بانک ایران به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - بانک تجارت اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک تجارت استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن تولید رمز یک بار مصرف همراز که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک تجارت به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - بانک توسعه تعاون اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک توسعه تعاون استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن همراه بانک توسعه تعاون که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک توسعه تعاون به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - حکمت ایرانیان

اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک حکمت ایرانیان استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن ارس که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک حکمت ایرانیان به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.

رمز دوم پویا - بانک خاورمیانه اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک خاورمیانه استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن رمز پویای خاورمیانه که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک خاورمیانه به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - بانک دی اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک دی استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن ارس که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک دی به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - بانک رفاه کارگران اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک رفاه کارگران استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن رمزساز رفاه که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک رفاه کارگران به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - بانک سامان اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک سامان استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن رمزینه که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک سامان به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - بانک سپه اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک سپه استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن رمزساز سپه که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک سپه به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - بانک سرمایه اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک سرمایه استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن رمزساز سرمایه که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک سرمایه به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - بانک سینا اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک سینا استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن رمزساز بانک سینا که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک سینا به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - بانک شهر اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک شهر استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن رمز نت که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک شهر به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - بانک صادرات اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک صادرات استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن ریما که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک صادرات به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - بانک صنعت و معدن اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک صنعت و معدن استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن برنامک رمزساز صنعت و معدن که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک صنعت و معدن به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - بانک قوامین اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک قوامین استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن جی‌بی رمز که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک قوامین به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - بانک قرض‌الحسنه رسالت اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک قرض‌الحسنه رسالت استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن موبایل بانک قرض‌الحسنه رسالت که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک قرض‌الحسنه رسالت به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن رمزساز ارس که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - بانک کشاورزی اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک کشاورزی استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن ریما که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک کشاورزی به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - بانک گردشگری اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک گردشگری استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن موبایل بانک گردشگری که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک گردشگری به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - بانک مسکن اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک مسکن استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن رمزنما که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک مسکن به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - بانک ملت اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک ملت استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن رمزنگار که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک ملت به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - بانک ملی اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب بانک ملی استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن ۶۰ که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی بانک ملی به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - موسسه اعتباری توسعه اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب موسسه اعتباری توسعه استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن تولید رمز یک بار مصرف توسعه که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی موسسه اعتباری توسعه به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - موسسه اعتباری کوثر اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب موسسه اعتباری کوثر استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن همراه بانک موسسه اعتباری کوثر که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی موسسه اعتباری کوثر به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - موسسه اعتباری ملل اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب موسسه اعتباری ملل استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن سامانه پویا نگار ملل (فام) که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی موسسه اعتباری ملل به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.
رمز دوم پویا - موسسه اعتباری نور اگر شما عزیزان برای خریدهای اینترنتی خود از کارت عضو شتاب موسسه اعتباری نور استفاده می‌کنید، برای فعال‌سازی و دریافت رمز دوم پویا می‌توانید از اپلیکیشن ریما که مربوط به این بانک است، استفاده کنید. با کلیک بر روی لوگوی موسسه اعتباری نور به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت.