تعریف بلیت کاغذی

بلیط مسافرتی عبارت است از قرارداد حمل فی مابین شرکت یا موسسه و مسافر که بصورت کاغذی صادر می گردد و براساس آن، شرکت/موسسه مسئول جابجائی مسافر از مبداء تا مقصد سفر در یک دوره زمانی مشخص با وسیله نقلیه معین می گردد.

مشخصات بلیت شامل موارد زیر می باشد:

نام شرکت یا موسسه حمل و نقل، نام و نام خانوادگی مسافر و کدملی، مبداء و مقصد سفر (در شهرهای مبداء و مقصد با تعدد پایانه مسافربری، ذکر نام پایانه مبداء و پایانه مقصد)، مسیر سفر، نام شهری که در بین مسیر مسافر از وسیله نقلیه پیاده می شود، شماره ردیف صندلی، شماره سریال بلیت، تاریخ و ساعت و مکان حرکت، مبلغ کرایه ( از جمله نرخ پایه، عوارض، بیمه سرنشین، هزینه حمل توشه، پذیرائی (در صورت وجود)، نوع و درجه وسیله نقلیه، نوع خدمات (ویژه یا عادی).

توضیحات بلیت شامل موارد ذیل می باشد:

حقوق مسافران از قبیل مقررات انصراف از سفر و استرداد یا تمدید بلیت، مقدار مجاز توشه همراه مسافر و میزان توشه معاف از کرایه، ضرورت توقف در زمان و مکان مناسب برای ادای نماز و صرف غذا و همچنین محل های توقف مربوطه، ضرورت پاسخگویی شرکت یا موسسه به شکایات مسافرین، شماره تلفن های شرکت/موسسه صادر کننده بلیت، شماره پیام کوتاه اعلامی از سوی سازمان و آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت و نحوه اقدام شرکت/موسسه در مواقعی که تعداد مسافران سرویس به حدنصاب نرسد می باید در محل مناسبی در بلیت درج گردد.لازم به ذکر است که مسافران محترم بعد از خرید بلیط اتوبوس از سامانه سفر 724 می بایستی شماره بلیت پیامک شده را نیم ساعت قبل از حرکت اتوبوس به باجه شرکت مسافربری برده و بلیط کاغذی دریافت نمایند. 

قوانین و شرایط بلیت کاغذی

 • لطفا حجاب اسلامی را راعیت فرمایید.
 • حفظ اثاثیه دستی مسافرین در داخل اتوبوس به عهده خود مسافر می باشد.
 • طبق ماده 8 آئین نامه حمل و نقل مسافر در صورت انصراف مسافر تا یک ساعت قبل از حرکت ۱۰%و بعد از حرکت ۵۰%  از کل مبلغ بلیط کسر و بفیه مسترد خواهد شد.
 • نکته: هزینه کنسلی بلیط سفرهای خارجی تابع قوانین بلیط های داخلی نبوده و شرکت های مسافربری بر اساس سیاست های داخلی شرایط کنسلی را تعیین می کنند. 
 • بار مجاز برای هر مسافر در سفرهای داخلی یک ساک و یک چمدان به وزن 20 کیلوگرم و در سفرهای خارجی 30 کیلوگرم میباشد.
 • لطفا نیم ساعت قبل از حرکت در ترمینال حاضر باشید.
 • لطفا به تاریخ و ساعت حرکت بلیط خریداری شده توجه فرمایید.
 •  بردن هر نوع ساک و چمدان به داخل اتوبوس ممنوع است.
 • راننده موظف است موقع نماز در جای مناسب نگه دارد.
 • استفاده از کمربند ایمنی در طول سفر الزامی است.
 • ارائه بلیط هنگام سوار شدن الزامی است.
 • در صورت تغییر نوع اتوبوس مابه التفاوت کرایه دریافت یا پرداخت میگردد.
 • مسافران موظفند در تمام طول سفر بلیت مسافرتی را نزد خود نگهداری نموده و عندالزوم آن را به ماموران کنترل ارائه دهند.
 • بلیت مسافرتی قابل انتقال به غیر نمی باشد.
 • سوار نمودن مسافران منوط به ارائه کارت ملی یا سند شناسائی معتبر دیگر و در موارد اتباع بیگانه صرفاً با گذرنامه، دفترچه پناهندگی، کارت هویت و یا برگه تردد دارای تاریخ معتبر مجاز می باشد.