در نتیجه ی مذاکرات و به منظور حمایت از زائران و کاهش فشار بر آنها؛ احمدرضا عامری، رییس اتحادیه تعاونی‌های مسافربری، اظهار کرد: امسال نیز مانند سال قبل افزایش قیمت نداشته و جز افزایش کرایه‌ای که به‌منظور جبران هزینه بازگشت یک سر خالی اتوبوس ها اجرایی می شود افزایش دیگری در دستور کار نخواهیم داشت.

زائرین عزیز می توانید برای شرکت در مراسم اربعین از طریق سایت سفر۷۲۴ اقدام به خرید بلیت اتوبوس اربعین97 کنید.