در روز دوازدهم نشست کمیته میراث جهانی یونسکو منظر فرهنگی اورامانات (هورامان) به عنوان بیست و ششمین اثر تاریخی و فرهنگی ایران در سازمان جهانی یونسکو ثبت شد

منطقه اورامانات یا با نام دیگر یعنی هورامان شامل بخش هایی از شهرستان های پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود و روانسر در استان کرمانشاه و شهرستان های سنندج، کامیاران و سروآباد در استان کردستان می باشد.این منطقه دارای 700 روستا با حدود 409 هزارهکتار عرصه و حریم ( 106هزار هکتار عرصه و 303 هزار هکتار حریم) یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های بشر محسوب میشود.

این موفقیت بزرگ و شیرین را برای مردم ایران بخصوص مردم کردستان و کرمانشاه تبریک میگوییم.