شهرکی ثانوی مدیر کل حمل ونقل مسافری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اظهار کرد: ۱۴هزار و ۵۷۹ دستگاه اتوبوس با میانگین سنی متوسط ۹.۸ دهم در بخش حمل ونقلی کشور و همچنین ۲۱هزار و ۶۶ دستگاه مینی بوس با متوسط سنی ۲۳​۹سال و ۲۷هزار و ۸۲ سواری با میانگین سنی ۸.۹ سال در بخش حمل ونقل مسافری وجود دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه دربخش اتوبوس با کمبود تولید مواجه ایم و دربخش مینی بوس عمدتا این ناوگان درمسیرهای کوتاه مدت فعال اند تصریح کرد: بدلیل توان پایین مالی مالکان، تسهیلات بیشتری باید به آنها داده شود.

مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با اشاره به اینکه در یک سال گذشته ۵۳۰ دستگاه اتوبوس جدید وارد حوزه ناوگان حمل و نقل جاده ای شده است، یادآورشد: ۱۲۸ دستگاه مینی بوس و ۸۲۵ دستگاه سواری کرایه در دو قالب نوسازی و توسعه ناوگان وارد سیستم حمل ونقلیه مسافری شده است.

به گفته ثانوی، هزار و ۴۸۳ دستگاه، طی یک سال گذشته در حوزه حمل و نقلی، نوسازی شده است.

وی، در خصوص آمار جابه جایی مسافران و براساس صورت وضعیت صادره توسط شرکت ها از مبدا سفر در سال ۹۵ گفت: ۱۷۰ میلیون از مبدا جابه جایی توسط ناوگان حمل ونقل عمومی ثبت شده است، سهم ناوگان ناوگان اتوبوسی از این جابه جایی ها ۵۵ درصد، مینی بوس ۲۷ درصد و سهم ناوگان سواری برون شهری ۱۸ درصد بوده است.

ثانوی با بیان اینکه حدود ۸۳ درصد از سفرهای بین استانی توسط اتوبوس ها انجام می شود اذعان کرد: هم اکنون، ۶۰ درصد از شرکت های فعال در حوزه حمل ونقلی مربوط به شرکت های اتوبوسی است.

منبع: عصر خودرو