میدان امام خمینی که اسامی قدیمی اون میدان توپخانه و میدان سپاه بوده در سال 1284 و زمان ناصرالدین شاه و به دستور امیرکبیرساخته شده. ساختمان های اطراف میدان از اون سال ها تا به امروز چنین بار بازسازی شده. توپخانه که از میدون های قدیمی تهرانه، محل اتش بازی، رژه، حمل و نقل وهمچنین اعدام محکوم ها بوده.

در حال حاضر امام خمینی مرکز اداری و تجاری بزرگ تهرانه. میدان امام خمینی تقاطع های اصلی تهران رو به هم وصل میکنه. این میدان از شمال شرق به خیابان لاله زار و از شمال غرب به فردوسی؛ از غرب به خیابان امام خمینی؛ از شرق، خیابان امیرکبیر، و از جنوب غرب و جنوب شرق به ترتیب به خیابان های باب همایون و ناصرخسرو محدود میشه.

میدان توپخانه از اولین گذرگاه های تهرانه که سنگفرش شده و در دوره ای از تاریخ به عنوان نقطه عطف بخش نوین و بخش کهن تهران محسوب میشه.

با شروع شهرسازی مدرن، بناهای نوینی مثل عمارت تلگراف خانه و پست خانه، بانک، بلدیه و نظمیه پا به میدان گذاشتن. از این تاریخ به بعد کاربری میدان تغییر میکنه و چهره میدان نیز حالت مدرن به خودش میگیره و این میدان رو به مرکزی برای جذب داخلی ها و خارجی ها تبدیل میکنه.

این میدان نه تنها جلوه مدرنیته بوده بلکه محل تجمع گردهمایی ها و راهپیمایی های سیاسی و اجتماعی هم بوده. به دلیل نزدیکی به ارگ سلطنتی و میدان بهارستان، بارها محل تجمع مخالفان مشروطه بوده و همچنین در سال های ملی شدن صنعت نفت ایران، راهپیمایی های زیادی در این محل انجام شده.

وضعیت کنونی میدان به این صورت هست که بخشی از فروشگاه های ضلع شمالی میدان (پشت شهرداری) به فروش دستگاه های صوتی اتومبیل مشغول هستن. اطراف باب همایون بورس کت و شلوار فروشیه و ضلع جنوبی میدان هم تقریبا به طور کامل توسط ساختمان بتنی 14 طبقه مخابرات اشغال شده.