برای مدت زیاد خرید بلیط اتوبوس ارمنستان به دلیل بسته بودن مرز زمینی امکان پذیر نبود. در روزهای اخیر با گشایش مرز زمینی ایران ارمنستان و با مجوز اداره راهدارای شرکت های مسافربری سرویس های اتوبوسی ارمنستان برای خرید بلیط اتوس راایجاد کرده اند.

سفر724 امکان خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ارمنستان را از تمامی شرکتهای مسافربری تامین کننده بلیط اتوبوس ارمنستان(رویال سفر، دیدار سیرگیتی، ایران پیام نو، تابان سیر ایرانیان و ...)  برای شما عزیزان  فراهم کرده است.

برای خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ارمنستان کافی است در صفحه نخست سایت مبدا تهران به مقصد ایروان و یا تبریز به مقصد ایروان رابرای تاریخ مورد نظر خود انتخاب کنید.

خرید بلیط اتوبوس به ارمنستان برای شهرهای دیگر بدین صورت است که اگر مسافر از شهر هایی باشد که در مسیر تهران تا مرز نوردوز قرار دارد میتواند بعد ازهماهنگی با شرکت مسافربری خریداینترنتی بلیط اتوبوس ارمنستان خود را از سامانه سفر724  انجام دهد. در این صورت با موافقت شرکت مسافربری نیازی برای سوار شدن در تهران نبوده و مسافر در مکان هماهنگ شده با شرکت مسافر بری سوار اتوبوس خواهد شد.لازم به ذکر است که هزینه بلیط اتوبوس تغییر نکرده و مسافر هزینه تهران به ارمنستان را پرداخت خواهد کرد. شماره تلفن تمامی شرکت های مسافربری برای هماهنگی های لازم در سامانه سفر724موجود میباشد.