بوداپست، میزبان امسال جشن جهانی گردشگری

مراسم روز جهانی گردشگری و جهانگردی سال 2018 در 27 سپتامبر  که مصادف با 5 مهر است، امسال در پایتخت بوداپست یعنی مجارستان برگزار خواهد شد. آژانس تخصصی سازمان ملل متحد برای برگزاری این جشن در سال جاری، شهری جذاب و کنار رودخانه ی زیبای دانوب را انتخاب کرده است.

به گزارش سازمان جهانی گردشگری: جشن رسمی  WTD  یا به عبارتی روز جهانی گردشگری در بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد، کشوری که از رشد پایدار گردشگری در همه ی زمینه ها حمایت کرده و تعهد به آینده دیجیتال را یکی از مهمترین اقدامات برای رشد و توسعه ی این موضوع میداند"

تم امسال این مراسم، گردشگری و تحول دیجیتال بوده و جدا از جای خود در قالب آینده گردشگری از  اهمیت تکنولوژی دیجیتال و نقش آن در دستیابی به مدرنیته بحث خواهد شد.

روز جهانی گردشگری امسال (WTD) فرصت خوبی به گردشگران و مدیران گردشگری ارائه خواهد شد تا
بر روی نقشه توسعه پایدار و پیشرفت های تکنولوژیکی از جمله داده های بزرگ، هوش مصنوعی و سیستم عامل های دیجیتال استفاده کنند.