سفر روزانه

برای خرید تلفنی از شرکت ایران پیمان شبستر با شماره ۰۲۱۵۳۸۲۶ تماس بگیرین

شبستر - خیابان طالقانی- جنب ازادراه صوفیان به شبستر - پایانه مسافربری شبستر