سفر روزانه

برای خرید تلفنی از شرکت راه پیما پارسیان سبزوار با شماره ۰۲۱۵۳۸۲۶ تماس بگیرین

سبزوار - اتوبان شاهرود به سبزوار - خیابان سربداران ترمینال سبزوار