سفر روزانه

برای خرید تلفنی از شرکت اطمینان ارومیه با شماره ۰۲۱۵۳۸۲۶ تماس بگیرین

اورمیه -خیابان 7 تیر - روبروی هتل قصر - ترمینال اتوبوس بین شهری اورمیه