سفر روزانه

برای خرید تلفنی از شرکت تعاونی 7 عدل خوی با شماره ۰۲۱۵۳۸۲۶ تماس بگیرین

خوی -کمربند حجازی - بلوار غروبی - پایانه مسافربری خوی