پشتیبانی و فروش ۵۳۸۲۶ ۰۲۱

با اولین موزه مردم شناسی ایران آشنا شوید

  • ۱۳۹۶/۹/۱۸

موزه مردم شناسی شهر تهران در کاخ ابیض مجموعه کاخ گلستان و در میدان ۱۵ خرداد واقع شده و قدیمی ترین موزه مردم شناسی کشوره.