تمامی موارد ذکر شده در این متن بر اساس ابلاغیه‌ی شماره‌ی ۴۱۷۹۵/۷۱ که به تاریخ ۹۵/۰۵/۰۳ توسط سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای ابلاغ گردیده، تنظیم شده است.

در سیستم حمل‌و‌نقل زمینی کشور، شرکت‌های مسافربری، رانندگان اتوبوس و پرسنل داخل اتوبوس در قبال مسافران خود مسئولیت‌هایی دارند و موظف به رعایت اصول و قوانینی هستند که به مجموع این قوانین و مسئولیت‌ها حقوق مسافران گفته می‌شود. سفر ۷۲۴ نیز خود را موظف می‌داند که مسافران عزیز را از حقوق اولیه خود در سیستم حمل‌ونقل زمینی مطلع کند و همچنین حقوق خریداران بلیط از سایت را نیز یادآور شود.

 در این بخش شما می‌توانید از حقوق خود در سیستم حمل‌ونقل زمینی و خرید بلیط از سایت و سیستم‌های خرید غیرحضوری بلیط اتوبوس مطلع شوید.

مسئولیت شرکت‌های مسافربری، رانندگان اتوبوس و پرسنل اتوبوس در قبال حقوق مسافران

بخش اول : ضوابط نحوه‌ی صدور بلیط و صورت وضعیت مسافری

ماده ۱ : شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلف هستند ضمن احراز هویت مسافر (در موارد فروش حضوری مطابق با مفاد ماده ۱۸ این مجموعه ضوابط) به طور جداگانه برای هر مسافر و با رعایت موارد ذیل نسبت به صدور بلیط اقدام نمایند. انتخاب صندلی نیز از جمله حقوق مسافران می‌باشد.

تبصره ۱) بلیط مسافرتی عبارت است از قرارداد حمل بین شرکت یا موسسه و مسافر که به صورت کاغذی یا الکترونیکی صادر می‌شود و بر اساس آن، شرکت/ موسسه مسئول جابه‌جایی مسافر از مبدا تا مقصد سفر در یک دوره‌ی زمانی مشخص با وسیله‌ی نقلیه معین می‌گردد.

تبصره ۲) صدور بلیط باید بصور مکانیزه و بر اساس شرایط اعلامی از سوی سازمان صورت پذیرد و ممهور/ منقوش به مهر شرکت یا موسسه صادر کننده آن باشد. تکمیل مندرجات بلیت به هنگام صدور آن بصورت خوانا و غیر مخدوش باشد.

تبصره ۳) در صورتی که شرکت بنا به درخواست مسافر بلیط را برای چند نفر صادر نماید، مکلف است نام و نام‌خانوادگی مسافران را در بلیط درج نماید.

تبصره ۴) شرکت‌ها و موسسات مسافربری و رانندگان مجاز به جمع‌آوری بلیت‌های صادره متعلق به مسافران نمی‌باشند.

تبصره ۵) فروش بلیت برای مقاصد فاقد قرارداد همکاری ممنوع است.

تبصره ۶) مسافران موظفند در تمام طول مسیر بلیط مسافرتی را نزد خود نگه دارند و در صورت لزوم آن را به ماموران کنترل ارائه دهند.

تبصره ۷) بلیط مسافرتی قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.

تبصره ۸) استفاده و به کارگیری روش‌های غیر مجاز از قبیل جار زدن و ... برای جذب مسافر و فروش بلیط ممنوع است.

تبصره ۹) شرکت‌ها و موسسات مسافربری موظفند برای مسافران بین راهی به تعداد لازم بلیط سفید ممهور به مهر شرکت یا موسسه با عبارت "بلیت بین راهی" در اختیار رانندگان قرار دهند. شرکت نیز مکلف است توسط راننده تحت پوشش نسبت به صدور و تسلیم بلیط و درج نام مسافر (بصورت دست نویس) در صورت وضعیت مسافری (نسخه راننده) اقدام کند. راننده هم مکلف است ته برگ بلیط‌ها را به شرکت تحویل دهد.

تبصره ۱۰) در مواردی که دفتر خدمات مسافرتی جاده‌ای به نمایندگی از طرف شرکت / موسسه مسافرتی نسبت به فروش بلیت اقدام نموده است شرکت/ موسسه مکلف است نام مسافر را توسط راننده تحت پوشش در صورت وضعیت (نسخهی راننده) درج نماید.

تبصره ۱۱) راننده مجاز است مسافرانی را که از قبل صندلی رزرو نموده و دارای بلیت می‌باشند و همچنین مسافران بین راهی را در مسیر سفر با رعایت اصول ایمنی و در جایگاه ایمن و در محل‌های پیش‌بینی شده بین راه سوار نماید.

ماده ۲ : شکل و مشخصات بلیت و چگونگی صدور آن به شرح ذیل می‌باشد:

الف) نام و نشان ثبتی شرکت یا موسسه صادر کننده (نما نام) به صورت کاملا مشهود بر روی آن چاپ شده و هر بلیط دارای شماره سریال منحصر به فرد باشد.

ب) مشخصات بلیت شامل موارد زیر می‌باشد: نام و یا موسسه‌ی حمل‌ونقل (نما نام)، نام و نام خانودگی مسافر و کد ملی، مبدا و مقصد سفر (در شهرهای مبدا و مقصد با تعدد پایانه‌ی مسافربری، ذکر نام پایانه مبدا و پایانهی مقصد)، مسیر سفر، نام شهری که بین مسیر مسافر از وسیله‌ی نقلیه پیاده می شود، شماره‌ی ردیف صندلی، شماره‌ی سریال بلیت، تاریخ و ساعت و مکان حرکت، مبلغ کرایه (از جمله نرخ پایه، عوارض، بیمه سرنشین، هزینه‌ی حمل توشه، پذیرایی در صورت وجود)، نوع و درجه‌ی وسیله‌ی نقلیه و نوع خدمات (ویژه یا عادی).

ج) توضیحات بلیت شامل موارد زیر می‌باشد: حقوق مسافران از قبیل مقررات انصراف از سفر و استرداد یا تمدید بلیت، مقدار مجاز توشه همراه مسافر و میزان توشه معاف از کرایه، ضرورت توقف در زمان و مکان مناسب برای ادای نماز و صرف غذا و همچنین محل‌های توقف مربوطه، ضرورت پاسخگویی شرکت یا موسسه به شکایات مسافران، شماره تلفن‌های شرکت/ موسسه صادرکننده بلیت، شماره پیام کوتاه اعلامی از سوی سازمان و آدرس سایت فروش اینترنتی و نحوه‌ی اقدام شرکت/ موسسه در مواقعی که تعداد مسافران سرویس به حد نصاب نرسد می‌باید در محل مناسبی در بلیت درج شود.

تبصره ۱) در سفر‌های با مسافت کمتر از ۱۵۰ کیلومتر، شرکت / موسسه می‌تواند بلیت را با حداقل مشخصات شامل نام و نام‌خانوادگی مسافر، مبدا، مقصد، تاریخ سفر، ساعت حرکت و مبلغ کرایه صادر نماید.

تبصره ۲) درج تبلیغات تجاری در بلیت با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز می‌باشد.

تبصره ۳) مبدا، مقصد، نام مسافر، مبلغ کرایه، تاریخ و ساعت حرکت مسافران خارجی می‌باید با زبان انگلیسی در بلیت درج گردد.

ماده ۳ : شرکت/ موسسه مسافربری مکلف است نشان شرکت/ موسسه (در صورت وجود) و نام ثبتی (یا نما نام) شبکه سیر خود را بر روی تابلوی شرکت / موسسه، بلیت و بدنه‌ی وسایل نقلیه ملکی و تحت پوشش با حروف مناسب درج نماید و بغل‌نویسی ناوگان می‌باید با بلیت و صورت وضعیت صادره مطابقت داشته باشد.

تبصره: استفاده از نام، نشان، اسناد و مدارک سایر شرکت‌ها و موسسات از قبیل صورت وضعیت، سربرگ، بلیت و مانند این‌ها (‌به غیر از نمایندگی شرکت که فقط می‌تواند بر اساس قرار داد منعقده از مدارک و بلیت و ... شرکت اصلی استفاده نماید) ممنوع است.

ماده ۴ : شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند نسبت به تهیه و نصب تابلوی اعلام نرخ فروش بلیت در محل مناسب و قابل رویت مسافران اقدام نمایند. اخذ هرگونه وجه اضافی خارج از ضوابط و مقررات از مسافران ممنوع می‌باشد.

تبصره: بهای بلیط برای اطفال کمتر از ۲ سال بدون اختصاص صندلی رایگان می‌باشد. اما درج نام اشخاص یاد شده در صورت وضعیت (در کنار نام مسافر اصلی) ضروری است.

ماده ۵ : شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند در صورت انصراف مسافر از سفر نسبت به استرداد بهاء بلیط به شرح زیر اقدام نمایند :

تا یک ساعت قبل از حرکت ۹۰% و بعد از آن ۵۰% از کل مبلغ بلیت استرداد می‌گردد.

ماده ۶ : در صورت اخذ وجه و صدور بلیط، شرکت یا موسسه مکلف به ارائه سرویس حمل‌ونقل و رساندن مسافر به مقصد مندرج در بلیط می‌باشد.

تبصره ۱) در صورتی که تعداد مسافران اتوبوس تا زمان آغاز سفر به حد نصاب (۵۰ درصد ظرفیت وسیله نقلیه) نرسد شرکت / موسسه صادر کننده بلیط می‌تواند ضمن هماهنگی با شرکت یا موسسه مسافربری دیگر و تامین سرویس کاملاً مشابه با سرویسی که برای آن بلیط فروخته است مسافران را به شرکت یا موسسه موصوف هدایت نماید. شرکت / موسسه‌ای که تامین وسیله نقلیه را بر عهده گرفته است نیز مکلف است بدون اخذ هرگونه هزینه اضافی از مسافران و ضمن ارائه سرویس کاملاً مشابه، برای آنان بلیط صادر نماید. در این حالت حداکثر تاخیر مجاز وسیله نقلیه نسبت به زمان مندرج در بلیط اولیه مسافران یک ساعت خواهد بود.

تبصره ۲) در صورت بروز تاخیر بیش از یک ساعت در اعزام وسیله نقلیه، شرکت‌ها و موسسات مسافربری موظفند بنا به درخواست مسافر نسبت به استرداد کل مبلغ بلیت اقدام نمایند.

ماده ۷ : شرکت‌ها و موسسات مسافربری صرفا با داشتن پروانه فعالیت معتبر و فعال بودن شرکت و رعایت شرایط ذیل مجاز به فروش اینترنتی خواهند بود :

الف) در فروش اینترنتی بلیت، حقوق مسافران از قبیل ضوابط استرداد، انصراف و تمدید بلیت، لزوم همراه داشتن کارت ملی یا سند شناسایی دیگری به هنگام سوار شدن به وسیله نقلیه، آدرس و شماره تلفن شرکت یا موسسه و درج انتقادات و پیشنهادات دقیقا مطابق با ابلاغیه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جهت آگاهی مسافران در سایت درج شود.

ب) نرخ بلیت اینترنتی نباید از نرخ مصوب بلیت حضوری بیشتر باشد.

ج) شرکت یا موسسه مکلف است پس از اتمام عملیات فروش اینترنتی بلیت، پیام کوتاه جهت تایید خرید بلیت برای مسافر ارسال نماید.

د) شرکت/ موسسه مکلف است پس از اتمام عملیات فروش بلیت، تصویر بلیت را به صورت پرینت چاپی به مسافر ارائه نماید.

ه) ابطال بلیت باید امکان‌پذیر باشد و پس از ابطال بلیت می‌باید در اسرع وقت وجه پرداخت شده توسط مسافر براساس ضوابط استرداد بلیت به حساب اعلامی مشتری واریز و عودت گردد.

و) تبلیغات تجاری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سایت فروش اینترنتی بلیت مجاز می‌باشد. 

توضیحات مربوط به ماده‌ی ۸، ۹ و ۱۰ را می‌توانید با مراجعه به سایت سازمان راهداری مطالعه فرمایید.

 

بخش دوم - ضوابط نحوه‌ی سرویس‌دهی به مسافران

ماده ۱۱ : شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند قبل از به کارگیری وسیله نقلیه، نسبت به انعقاد قرارداد همکاری با مالک آن در چارچوب ضوابط ابلاغی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اقدام نمایند.

ماده ۱۲ : در ساعاتی از شبانه‌روز که شرکت یا موسسه به ارائه خدمات مشغول است مدیرعامل/ مدیر موسسه باید در محل شرکت/موسسه حضور داشته باشد یا شخص دیگری را به جای خود و به عنوان مدیر پاسخگویی به مراجعین در محل شرکت/موسسه در نظر بگیرد.

ماده ۱۳ : شرکت‌ها و موسسات مسافربری مسئولیت حسن عملکرد کارکنان خود اعم از پرسنل اداری، رانندگان، مهمانداران و... را به عهده دارند و موظند از افراد دارای صلاحیت جهت همکاری استفاده نمایند. در صورت بروز تخلف توسط راننده، خدمه سفر و یا پرسنل و کارکنان شرکت/موسسه نیز در مقابل گیرنده خدمات مسئول است و باید پاسخگو باشد.

ماده ۱۴ : شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند نسبت به رعایت اصول بهداشت و نظافت محل فعالیت، وسیله نقلیه و ارائه خدمات مناسب به مسافران در طول سفر اقدام نمایند.

ماده ۱۵ : شرکت‌ها و موسسات مسافربری موظف به ارائه خدمات مطلوب و با رعایت اصول بهداشتی در حین سفر هستند. به ویژه مکلفند از توزیع مواد خوراکی سریع‌الفساد (مانند شیر، سالاد الویه و...) و تاریخ مصرف گذشته و آشامیدنی‌های غیر بسته‌بندی شده در بین مسافران اکیداً خودداری کنند. خوراکی‌های ارائه شده به مسافران صرفاً باید از مراکز دارای مجوز بهداشتی معتبر و بسته‌بندی مناسب و دارای پروانه ساخت تهیه شوند و شرایط نگهداری بهداشتی آنها را نیز باید به درستی رعایت شود. ارائه تغذیه توسط شرکت‌های مسافربری غیرالزامی است و این خدمات بر اساس سیاست‌های شرکت به مسافران ارائه می‌شوند.

ماده ۱۶ : حمل مسافر صرفاً در کابین مخصوص مسافران و در حد ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجاز است.

ماده ۱۷ :  شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند مسافران را در پایانه‌های عمومی و یا در محل‌های تعیین شده سوار و پیاده نمایند. مگر در مواردی که سوار یا پیاده کردن مسافر با درخواست و رضایت او و در محل مجاز با رعایت اصول ایمنی و مقررات ترافیکی صورت پذیرد.

تبصره: سوار و پیاده نمودن مسافران در اطراف پایانه‌های مسافربری حتی بنا بر درخواست مسافر نیز ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۸ : سوار نمودن مسافران داخلی منوط به ارائه کارت ملی یا سند شناسایی معتبر دیگر و در مورد اتباع بیگانه صرفا با گذرنامه، دفترچه پناهندگی، کارت هویت و یا برگه تردد دارای تاریخ معتبر مجاز می‌باشد.

ماده ۱۹ : شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند مدیران، کارکنان، رانندگان و خدمه سرویس‌های تحت پوشش خود را موظف کنند تا ضمن تکریم مسافران و ارائه رفتار شایسته با آنان و حفظ شئونات اخلاقی و شعائر اسلامی، حتما نسبت به رعایت حقوق مسافران اقدام نمایند.

ماده ۲۰ : شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند سرویس‌های اعزامی خود را ملزم کنند تا در وقت انجام فرایض دینی و همچنین زمان صرف غذا در مکان مناسب و به مدت لازم توقف داشته باشند.

تبصره: شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند رانندگان تحت پوشش خود را موظف نمایند در طول سفر با توجه به بعد مسافت و طول زمان سفر در زمان‌های مناسبی (حداکثر ۳ ساعت یک‌بار) نسبت به توقف وسیله‌ی نقلیه جهت استراحت و رفاه حال مسافران اقدام کنند و در این خصوص با مسافران به ویژه گروه سالمندان، بیماران، کودکان و ... همراهی کنند.

ماده ۲۱ : پخش و نمایش محصولات سمعی و بصری مجاز با رعایت حقوق تولیدکنندگان این محصولات و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه در ناوگان عمومی مسافری بلامانع می‌باشد.

ماده ۲۲ : شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند سرویس مسافرتی را به موقع و در ساعت مندرج در بلیت اعزام نمایند. در صورت بروز تاخیر در حرکت وسیله نقلیه نیز در زمان تعیین شده، در اسرع وقت و حداکثر تا یک ساعت باید نسبت به جایگزینی وسیله نقلیه مناسب اقدام نمایند.

در صورت بروز تاخیر در اعزام وسیله نقلیه در زمان تعیین شده (بیش از یک ساعت) شرکت‌ها و موسسات موظفند در صورت درخواست مسافر نسبت به استرداد کل مبلغ بلیط به مسافر اقدام نمایند. لیکن به غیر از موارد بسته بودن راه یا در مواد قوه قهریه، شرکت‌ها و موسسات مسافربری در صورت فروش بلیت، مجاز به لغو سرویس نبوده و مکلف به ارائه سرویس به مسافران می‌باشند.

تبصره ۱) شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند در زمان مناسب و معمول مسافران را به مقصد برسانند و از ایجاد تاخیرهای غیرمعمول در حین سفر، خارج شدن وسیله نقلیه از مسیر اصلی برای مسافرگیری و ... در سفرها پرهیز نمایند.

تبصره ۲) وسیله نقلیه تحت پوشش شرکت‌ها و موسسات مسافربری نمی‌تواند از چند پایانه مستقر در شهر مبدا یا شهرهای بین مسیر مسافرگیری نمایند. مگر این‌که موضوع مسافرگیری در سایر پایانه‌ها در زمان صدور بلیط به مسافر اطلاع‌رسانی و در بلیت مسافر درج گردد که در این صورت شرکت فقط مجاز به مسافرگیری از شرکت‌های عضو شبکه خود در شهر مبداء و شهرهای بین مسیر می‌باشد و باید نام مسافرانی که بعداً به وسیله نقلیه سوار می‌شوند را در صورت وضعیت درج نماید.

ماده ۲۳ : شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند هرگاه وسیله نقلیه در طول مسیر سفر به هر علت از کار بازماند در اسرع وقت و بدون ایجاد هزینه اضافی برای مسافرین، امکان ادامه مسافرت آنها با وسیله نقلیه مناسب را فراهم نمایند. ادامه سفر با وسیله نقلیه دارای نقص فنی نیز ممنوع می‌باشد.

ماده ۲۴ : توشه شامل موارد زیر می‌باشد:

الف) توشه و اثاثیه شخصی مسافر که شامل وسایل مورد نیاز وی در حین سفر می‌باشد و همراه مسافر به کابین سرنشینان برده می‌شود.

ب) توشه مسافر که به شرکت/موسسه تحویل شده و در جعبه بار یا صندوق وسیله نقلیه حمل می‌شود و شرکت ملزم به حمل آن است.

ج) توشه غیر همراه با مسافر که بدون حضور وی در سفر و در جعبه بار یا صندوق وسیله نقلیه حمل می‌شود. 

تبصره ۱) حداکثر وزن هر قطعه توشه همراه/غیرهمراه مسافر ۴۰ کیلوگرم می‌باشد.

تبصره ۲) حداکثر وزن مجاز انواع توشه قابل حمل توسط اتوبوس ۱۶۰۰ کیلوگرم می‌باشد.

تبصره ۳) حمل هر نوع توشه بر روی سقف وسیله نقلیه ممنوع می‌باشد.

تبصره ۴) حمل توشه موضوع بند (ب) و (ج) این ماده در داخل کابین مسافران ممنوع می‌باشد.

تبصره ۵) حمل توشه تا ۲۰ کیلوگرم رایگان است و اضافه بر آن با توجه به ابعاد و وزن بصورت توافقی می‌باشد.

تبصره ۶) حمل ویلچر همراه مسافران معلول رایگان می‌باشد.

تبصره ۷) توشه موضوع بند الف این ماده باید به نحوی باشد که در محفظه بالای سر مسافر جا شود و برای سایر مسافران مزاحمتی ایجاد ننماید.

تبصره ۸) حمل توشه غیرهمراه مسافر تنها در مسیرهائی مجاز است که شرکت در آن مسیرها دارای سرویس مسافربری است.

ماده ۲۵ :  حمل محمولات زیر با ناوگان عمومی مسافربری ممنوع است:

الف) محمولاتی که مخل آسایش مسافران یا مغایر اصول ایمنی هستند.

ب) کلیه محمولاتی که طبق آئین نامه حمل‌ونقل جاده‌ای کالاهای خطرناک در زمره مواد خطرناک محسوب می‌شوند.

ج) هر نوع محموله غیربهداشتی یا عفونت زا از قبیل احشام (مرده یا زنده)، جنازه و...

د) محمولات ممنوعه طبق قانون مانند مواد مخدر و روان‌گردان، اسلحه، کالاهای قاچاق و...

ه) مواد خوراکی بو دار یا سریع‌الفساد.

 ماده ۲۶ :  شرکت/موسسه موظف است نسبت به صدور بیجک توشه که در حکم سند حمل توشه می‌باشد برای محصولات موضوع بند (ج) ماده ۲۴ اقدام و نسخه‌ای از آن را در اختیار راننده قرار داده و یک نسخه نیز تحویل صاحب کالا یا نماینده وی دهد.

ماده ۲۷ : شرکت‌ها و موسسات مسافربری موظفند نسبت به الصاق برچسب شماره‌دار بر روی توشه همراه مسافر (موضوع بند ب ماده ۲۴) اقدام نمایند. نسخه دوم برچسب نیز که حاوی همان اطلاعات نسخه اول است را به عنوان رسید توشه به مسافر تحویل داده و شماره آن را در بلیط درج نمایند. مسئولیت کشف هرگونه فساد یا موارد برخلاف قوانین و مقررات در بسته‌های موجود در جعبه بار یا صندوق وسایل نقلیه عمومی مسافربری در حین سفر که فاقد برچسب توشه باشند یا دارای برچسب توشه بوده ولی هویت آن قابل شناسائی نباشد بطور تضامنی بر عهده شرکت و راننده خواهد بود.

ماده ۲۸ : شرکت/موسسه مسافربری مکلف است توشه را در مقصد به صاحب کالا یا نماینده وی (مندرج در بیجک توشه) در انبارهای مقصد یا آدرس مورد توافق تحویل دهد.

ماده ۲۹ : مسئولیت حفظ و حراست از توشه و جبران کلیه خسارات وارده به توشه تحویل شده به شرکت/موسسه یا فقدان آن هم بر عهده شرکت/موسسه مسافربری و هم راننده/ رانندگان است و شرکت/موسسه می­‌تواند مسئولیت حمل توشه مذکور را نزد یکی از شرکت‌های بیمه­‌گر بیمه نماید.

ماده ۳۰ : شرکت/موسسه مکلف است در خصوص نحوه بارگیری و بارچینی به گونه‌ای اقدام نماید که:

الف) استقرار و مهار کلیه توشه‌ها در جعبه بار وسیله نقلیه مطابق با ضوابط ایمنی و به نحوی که در حین سفر جابه‌جا نشده و باعث تخریب یا آسیب سایر توشه‌ها و بدنه وسیله نقلیه نگردد.

ب) استقرار توشه‌های موضوع بند (ج) ماده ۲۴ در جعبه بار وسیله نقلیه قبل از پذیرش مسافران صورت پذیرد و در مقصد نیز پس از ترخیص مسافران تخلیه گردد.

ج) برای بارگیری توشه همراه مسافران، فضای کافی وجود داشته باشد.

د) برای تحویل توشه به مسافرانی که در بین راه پیاده می‌شوند تاخیری ایجاد نگردد.

ه) پذیرش هرگونه توشه موضوع بند (ج) ماده ۲۴ توسط راننده در بین راه غیرمجاز می‌باشد.

ماده ۳۱ : شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند توشه مسافران را در تاریخ حرکت مندرج در بلیط مسافرتی بطور رایگان پذیرش و تا قبل از آغاز سفر نزد خود نگهداری و حفاظت نمایند.

ماده ۳۲ : هرگونه جذب توشه خارج از چارچوب مفاد این مجموعه ضوابط توسط شرکت/موسسه یا راننده، حمل بار تجاری محسوب گردیده و ممنوع است و در صورت تخلف، موضوع در کمیسیون‌های ذیربط مطرح و با متخلفین برخورد قانونی لازم بعمل خواهد آمد. 

ماده ۳۳ : شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند نسبت به تامین لباس فرم مناسب و صدور کارت شناسائی جهت رانندگان، کمک رانندگان، مهمانداران و سایر کارکنان تحت پوشش اقدام نمایند. کارت‌های مذکور یا اتیکت شناسائی افراد بایستی در زمان فعالیت بر روی لباس فرم آنان الصاق گردد.

ماده ۳۴ : شرکت‌ها و موسسات مسافربری افرادی را به عنوان مهماندار بکار بگیرند که مطابق دستورالعمل صادره توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دارای مجوز معتبر فعالیت مهمانداری در بخش حمل‌ونقل مسافر بین شهری باشند.

ماده ۳۵ : شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند مشخصات راننده یا رانندگان وسیله نقلیه و شماره پلاک وسیله نقلیه و شماره پیام کوتاه اعلامی از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شماره تلفن شرکت/موسسه مسافربری را به شکل مناسب و قابل بهره‌برداری و قابل رویت در وسیله نقلیه و در معرض دید مسافران قرار دهند.

تبصره: شرکت/ موسسه می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود در داخل وسیله نقلیه تحت پوشش و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، نسبت به انجام تبلیغات مجاز در داخل وسیله نقلیه اقدام نماید.

ماده ۳۶ : شرکت‌ها و موسسات مسافربری مکلفند از وقوع تصادفات منجر به فوت یا جرح وسایل نقلیه تحت پوشش خود، در صورت درخواست اداره کل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان، در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت ۴ ساعت نسبت به تهیه و ارسال گزارش و ارائه اطلاعات لازم به اداره‌ی حمل و نقل و پایانه‌های استان محل فعالیت خود اقدام نمایند.

ماده ۳۷ : در صورت عدم رعایت مقررات از سوی شرکت‌ها و موسسات مسافربری و رانندگان و خدمه تحت پوشش آنها، مسافران می‌توانند در ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از تاریخ سفر نسبت به طرح شکایت نزد ادارات کل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان مربوطه اقدام نمایند تا رسیدگی لازم به عمل آید.