سفر روزانه

برای خرید تلفنی از شرکت همسفر چابکسواران با شماره ۰۲۱۵۳۸۲۶ تماس بگیرین

شبستر - خیابان طالقانی- جنب ازادراه صوفیان به شبستر - پایانه مسافربری شبستر