سفر روزانه

برای خرید تلفنی از شرکت ایران پیما شوش با شماره ۰۲۱۵۳۸۲۶ تماس بگیرین

خوزستان - شوش دانیال - بلوار امام خمینی - نبش خیابان شریعتی(چهار دستگاه) - پایانه مسافربری امید شوش

سرویس های موجود