سفر روزانه

برای خرید تلفنی از شرکت تعاونی 7 عدل با شماره ۰۲۱۵۳۸۲۶ تماس بگیرین

اورمیه -خیابان 7 تیر - روبروی هتل قصر - ترمینال اتوبوس بین شهری اورمیه

سرویس های موجود