سفر روزانه

برای خرید تلفنی از شرکت گیتی پیما ارومیه با شماره ۰۲۱۵۳۸۲۶ تماس بگیرین

اورمیه -خیابان 7 تیر - روبروی هتل قصر - ترمینال اتوبوس بین شهری اورمیه