سفر روزانه

برای خرید تلفنی از شرکت گیتی پیمای خوی (سلامت سفر آذربایجان) با شماره ۰۲۱۵۳۸۲۶ تماس بگیرین

خوی -کمربند حجازی - بلوار غروبی - پایانه مسافربری خوی