سفر روزانه

برای خرید تلفنی از شرکت ترابر بیتا قزوین شماره 15 با شماره ۰۲۱۵۳۸۲۶ تماس بگیرین

قزوین - انتهای اتوبان ایت الله ترابی- میدان تهران قدیم - بلوار خرمشهر - ترمینال اتوبوسرانی بین شهری قزوین