سفر روزانه

برای خرید تلفنی از شرکت مهرپیما تعاونی14 پارسیان سلماس با شماره ۰۲۱۵۳۸۲۶ تماس بگیرین

خوی - خیابان معلم - پایانه بین روستایی سلماس