جالبه بدونین تاریخچه ی چهارشنبه سوری از دل و روح شاهنامه ی فردوسی ریشه گرفته!

از شعر های حماسی فردوسی... از داستان قهرمان یکی از شعرهاش... از سیاوش!

وقتی به خاطر اثبات شرف و انسانیتش، از 7 تونل آتش عبور کرد.

سیاوش، یکی از مظلوم ترین شخصیت های شاهنامه ست. کسی که به خاطر علاقه ی سودابه (همسر پدرش) به خودش، باعث عصبانیت پدرش شد.

اونموقع بود که سیاوش از پدر خواست، به خاطر اثبات بیگناهیش از 7 تونل آتش عبور کنه و اگه از اونجا سالم بیرون اومد، پدر اونرو دلیل بی گناهیش بدونه.

این اتفاق تو آخرین سه شنبه ی سال( بهرام شید) افتاد و سیاوش از این آزمون با سری بلند بیرون اومد.

فردای این روز، یعنی چهارشنبه به دستور پدر سیاوش قرار بر این شد که سوری به کل مردم داده بشه، که شد چهارشنبه سوری...!

از اون به بعد این روز یه جشن ملی شناخته میشه و ما هم آخری چهارشنبه ی سال رو به یاد پاکی و شرف و انسانیت از روی آتیش میپریم و جشن میگیریم.