نزدیک سال نو و نوروز که می شویم، بهترین زمان برای ســفر های داخلی و خارجی همین روزهای تعطیلات ســال نو است. هر چنــد تعطیلات نوروز با تعطیلات سال نو میلادی مغایرت دارد، و سفرهای خارجی در این فصل بیشتر برای ایرانیان رقم زده می شود، تعطیلاتی که تعداد روزهایش نیز از تعطیلات سال نو خارجی ها بیشتر است. آژانس های مسافرتی و تورها دست بــه كار می شــوند تا از این بازار هر ســاله بهترین و بیشــترین منفعت را كســب كنند، اما جالب این كه تعــداد ســفرهای ایرانیان نیــز در تعطیلات عید بیشترین میزان را در طول سال به خود اختصاص داده است.

تا سال های ســال مقصد اول سفرهای خارجی ایرانیــان كشــورهای عراق و ســوریه بوده اســت. ناآرامی ده ســاله عراق از میزان ســفر ایرانی ها به این كشــور كم كرده است، تا جایی كه ناامنی این كشور برای زائران آن قدر شد كه مراجع رسمی ایران هم مسافران به این كشور را نهیب زد كه عواقب سفر پای خودشان است. همین موضوع از میزان ســفر ایرانی ها به عراق كاســت، مشــابه همین قضیه را با ناآرام شدن اوضاع داخلی سوریه شــاهد بودیم. به شكلی كه اكنون نه به طور رسمی و نه حتی غیررســمی این كشور شاهد گردشگران ایرانی نیســت. اما همیشه جایگزین این دو كشور در ســفرهای خارجی ایرانیان كشورهای امارات و تركیه بوده اســت. حتی با وجود آرام بودن اوضاع خاورمیانه نیز تعداد ســفرهای خارجی ایرانیان به كشــورهای تركیه و امارات بســیار بالا بوده است. همین اســت كه بســیاری از بازار های كشورهای همسایه نیز با وجود ظرفیت سفرهای خارجی مردم ایران دست به كار شدند و خواسته های گردشگران ایرانی را در بازار های خود تدارك دیدند.

تركیه، اولین مقصد ایرانیان

تركیه از دیرباز به دلیل تشابهات فرهنگــی فراوان جزو اولین مقاصد ســفر خارجی ایرانی ها بوده اســت. بازار گردشــگری ایران برای تركیه آن قدر مهم و البته پولســاز بوده و هست كه بسیاری از عوامل درگیر با صنعت گردشگری تركیه در پی خواسته های گردشگران ایرانی سیاست های خود را تغییر دهند. ایرانیــان اكنون ســومین مردمی هســتند كه بیشــترین ســفر را به تركیه داشــته و دارند و در این بین مقام اول را روســیه و پس از این كشــور، شــهروندان آلمانی از حیث میزان سفر به تركیه را در اختیار دارند. شركت های توریستی تركیه اعلام كرده اند آمار ورود گردشــگران ایرانی به این كشور مرتب در حال افزایش است.

با توجه به هم مرز بودن و نزدیکی ترکیه به ایران، سفر به شهرهای کشور ترکیه حتی از طریق زمینی و با اتوبوس نیز مقدور می باشد. بسیاری از مسافران در ایام عید، با انتخاب اتوبوس سفری ارزان به کشور خارجی را ترجیح می دهند. در این میان یکی دیگر از خدماتی که سفر خارجی به کشور ترکیه را آسان تر کرده، خرید اینترنتی بلیط اتوبوس برای اولین بار از سامانه سفر724 می باشد. سامانه سفر724 خرید اینترنتی بلیط اتوبوس به شهرهای خارجی از قبیل ارزروم، ترابزون، آنکارا و استانبول را فراهم ساخته است. به آسانی چند کلیک می توانید بلیط اتوبوس خود را رزرو کنید.

لازمه داشتن سفری خوب، آشنایی با شهری است که می خواهید به آن سفر کنید. علاوه بر این در کاهش هزینه ها نیز کمک زیادی به شما می کند. می توانید از راهنمای سفر به ترابزرون و ارزروم اطلاعات مورد نیازتان را به دست بیاورید.

تب ارمنستان داغ شد!

در میان كشورهای همسایه كسی به افغانستان و پاكســتان فكر نمی كند. در ســال های اخیر تب ســفر به كشــور ارمنســتان هم میان ایرانیان بالا گرفت. تســهیلات ویزا و ارزانی ســفر به این كشور به اضافه مزایای دیگری همچون ســفر با وســیله نقلیه شــخصی باعث شد در تعطیلات نوروز تعداد ایرانی ها در بازارهای ارمنســتان چشمگیر باشد. از طرف دیگر، تعداد بالای ارمنی ها در ایران و به تبع آن نزدیكی این دو فرهنگ دلیل دیگری بود بر سفر یرانی ها به این كشور جدا شده از شوروی سابق.

با توجه به صنعت گردشگری ارمنستان و نزدیکی ایروان، بسیاری تعطیلات سال و به خصوص ایام نوروز را به این کشور سفر میکنند. تعداد ایرانیانی که این روزها ارمنستان را مقصدی برای گردشگری نوروز انتخاب می کنند، در حال رو به افزایش می باشد. بسیاری از گزدشگران سفر با اتوبوس را به دلیل نزدیکی و جذابیت های مسیر از ایران به ایروان و همچنین کاهش هزینه ها انتخاب می کنند.

سفر با اتوبوس برای ایرانیان همیشه جذابیت های خود را داشته است. سامانه سفر 724 مقدمات سفر را نیز برایتان فراهم ساخته است. با خرید اینترنتی بلیط اتوبوس به کشور ارمنستان و شهر ایروان می توانید سفری آسان را تجربه کنید. پیش فروش نوروزی بلیط اتوبوس به شهر های داخلی و خارجی از طریق سایت امکان پذیر می باشد.

برای اشنایی با شهر ایروان، قبل از سفر به این شهر تاریخی و دیدنی، از راهنمای سفر به ایروان تمام اطلاعات جامع و کامل را در مورد این شهر و جاذبه های گردشگری ایروان کسب کنید و دغدغه های خود را به کم ترین میزان ممکن برسانید.

گرجستان، مد سال ایرانی ها

 گرجســتان از جمله مقاصدی اســت كه برنامه ویژه ای برای جذب گردشگران ایرانی تدارك دیده است. در شــرایطی كه واحدهای خدماتی گردشگری در ایــران میلی به رقابت با هم ندارند كه در نهایت بــه كاهــش قیمــت و افزایــش كیفیــت خدمات منجر می شــود؛ همســایگان غربی و شــمال غربی مــا، در رقابــت بــرای جــذب گردشــگران ایرانی گــوی ســبقت از هم ربوده اند و هــر روز مقاصدی جدیــد با امكاناتی بیشــتر و قیمتــی ارزان تر ارائه می كننــد. از مقاصــد ارزان قیمــت جدیدی كه در عرصــه رقابت برای جذب گردشــگران ایرانی وارد شــده، كشور گرجستان در همسایگی ارمنستان و تركیه اســت. مقصد عمده مســافران ایرانی نیز كه عازم گرجســتان می شــوند بندر باتومی در جنوب غربی گرجستان و هم مرز با تركیه است. بنــدر باتومی با داشــتن حــدود 140 هزار نفر جمعیــت در كنار دریای ســیاه قــرار دارد و مركز خودمختاری آجاریا در گرجستان است.

اطلاعات جامع و کاملی از باتومی و تفلیس در سامانه سفر 724 برای مسافران این مقاصد تهیه شده است و همچنین بلیط اتوبوس از تهران به تفلیس را می توانید از سامانه سفر724 تهیه کنید. راهنمای سفر به تفلیس و راهنمای سفر به باتومی به شما کمک می کنند تا هرآنچه در سفر به کشور گرجستان نیاز دارید را از این طریق کسب کنید.

safar724.com