سفر724 درگذشت و فقدان چهره فکور و بزرگمرد عرصه سیاست و مدیریت را به همه مردم عزیز و خانواده و دوستان و یاران ایشان تسلیت عرض می کند. آيت ا... هاشمی رفسنجانی كه از نگاه رهبر معظم انقلاب " عالمی متفكر، سياستمداری هوشمند، فقيهی زمان شناس، مجاهدی خستگی نشناس، برادری مهربان برای ضعيفان و مديری كاردان برای كشور" بود، در ميدان های مختلف توسعه و سازندگی و دفاع از حقوق اساسي ملت راههای بسيار پيمود و كارنامه ای درخشان در اين راه از خود به جا نهاد.

روح ایشان قرین رحمت الهی باد.