شبکه جاده ها

دو نوع جاده بین شهری در ترکیه وجود دارد:

اولین نوع جاده ها، شبکه جاده ای تاریخی و رایگان است که جاده های دولتی نامیده می شود که کاملا تحت مسئولیت اداره کل بزرگراه ها قرار دارد. حتی اگر اکثر ان ها دارای آزادراه های دوسویه و مبادلات باشند بازهم از چراغ های ترافیک و تقاطع برخوردار هستند.

دومین نوع جاده ها بزرگراه های دسترسی کنترل شده هستند که به اتویول معروف می باشند. اما در ترکیه خیلی هم نامتعارف نیست که مردم آن را اتوبان می نامند چون این نوع جاده ها بوسیله ترک های آلمانی وارد فرهنگ عامه شده است.

کل شبکه جاده ای ترکیه

426،906 کیلومتر

جاده های آسفالت شده

177،550 کیلومتر

بزرگراه

2،080 کیلومتر

آزادراه های دوسویه

16،784 کیلومتر

جاده های آسفالت نشده

249،356 کیلومتر

 

طبق بررسی ها و آمار سال 2010 155 تونل با طول کلی 99.5 کیلومتر و تعداد 6447 پل به طول کلی 293 کیلومتر در شبکه جاده ای وجود دارد.

سیستم حمل و نقل جاده ای عمومی

تعداد بیشماری شرکت های مسافربری خصوصی در ترکیه وجود دارد که ارتباطات میان شهرها را در ترکیه برقرار می کنند. برای سفرهای محلی به جاهایی مانند روستاها تاکسی های خطی به نام دلموش وجود دارند، ون های کوچکی هستند که حدود 20 تا صندلی برای مسافران دارند. با توجه به امار سال 2010، تعداد وسایل نقلیه جاده ای حدود 15 میلیون عدد می باشد. که آمار این وسایل در جدول زیر آمده است.

نوع وسیله نقلیه

تعداد

اتومبیل

7،544،871

مینی بوس

386،973

اتوبوس

208،510

کامیون کوچک

2،399،038

کامیون

726،359

خودروهای ویژه

35،492

تراکتور

1،404،872

مجموع

15،095،603

 

بیشترین میزان مالکیت وسایل نقلیه در ترکیه را آنکارا دارد. پس از ان استانبول و ازمیر بیشترین میزان مالکیت خودروها را دارا هستند.

safar724.com